De Berlijnse muur, ÉÉn van de bekendste muren ter wereld. Na de 2e wereldoorlog werd het verslagen Duitsland in tweeën gedeeld door de overwinnaars. De Geallieerden(VS,engeland en Frankrijk) beheersten het westen en de Sovjet-Unie had de macht in het oosten. Ook in de in het oosten gelegen hoofdstad Berlijn bestond deze tweedeling. Door de verschillende politieke meningen ontstond er een grote spanning, dit leidde tot de koude oorlog, oost tegen west. Door deze oorlog onstonden er 2 reblieken in Duitsland. Het westen noemde zich het Bundesrepublik Deutschland (BRD) en het oosten werd de Deutsche Demokratische Republik (DDR)genoemd. In de jaren 50 en 60 bleek dat de wederopbouw in het BRD heel goed ging. In het DDR ging de wederopbouw minder voortvarend. In Oost Duitsland was een streng regime en een strenge controle die uiteindelijk verlammend op de bevoling werkten. In de loop der jaren gingen er veel Duitsers van het oosten naar het westen.

Berlin wall

Berlijnse muur

Het doel van de Berlijnse muur

De bouw van de Berlijnse muur is begonnen in 1961. De muur diende om oost Berlijn van west Berlijn te scheiden. De muur was bedoeld zodat bewoners van Oost-Berlijn niet meer konden vluchten naar west Berlijn. Ook moest de muur voorkomen dat bewoners van West-Berlijn goedkoop inkopen kwamen doen in Oost-Berlijn en dit vervolgens mee naar West-Berlijn smokkelden. De Berlijnse muur heeft ruim 28 jaar gestaan. In de jaren tachtig is de spanning tussen oost en west al een stuk verminderd door de “”Neue Ostpolitik”, begonnen door Willy Brandt. De Oost Duitse bevolking wilde hervormen. kerken, kunstenaars en intellectuelen werkten samen in burgerbewegingen als Neues Forum om dit voor elkaar te krijgen.

Berlin Wall 1973 Branderburger Tor

De Berlijnse muur in 1973, Branderburger Tor

De val van de Berlijnse muur

In 1989 gingen in Leipzig tienduizenden mensen de straat op voor een stil protest tegen het systeem en de Oost-Duitse leiders. Dit protest word Montags Demo genoemd. Anderen zochten contact met de West-Duitse ambassades in de omringende landen. Honderden mensen verblijven wekenlang in de tuin van de West-Duitse ambassades in Boedapest en Praag. Omdat deze situatie onhandelbaar werd, kregen zij toestemming naar het westen te vertrekken. Daarna was er geen houden meer aan. Op 9 november 1989 valt de Berlijnse muur. Dit was tegelijkertijd ook het einde van de koude oorlog.

Berlino 1989

De val van de Berlijnse muur in 1989

De berlijnse muur in 2012

Het grootste deel van de Berlijnse muur is ondertussen verdwenen. Op sommige plekken zijn nog wel stukken en resten te vinden. Omdat het in 2009 twintig 20 jaar was geleden dat de Berlijnse muur gevallen is, is er een stadswandelroute: "Berlijnse muur, 20 jaar na val" opgezet.

NO COMMENTS