Ga je naar Canada op vakantie, dan wil je natuurlijk ook beren zien. In Canada komen zwarte beren, grizzly beren en ijsberen voor. In West-Canada heb je het meest kans op het zien van zwarte beren en grizzly beren. Wil je ijsberen zien dan kun je het best in November naar Churchill, Manitoba gaan.

Winterslaap

Beren houden een winterslaap, met uitzondering van mannetjes ijsberen. Tijdens de winterslaap verliezen beren bijna de helft van hun lichaamsgewicht. Daarom hebben beren in de overige maanden maar ÉÉn zorg aan hun kop: voedsel vinden.

Beer – mens conflicten

Het is een misverstand dat mensen op het menu staan van beren. Zelden doodt een beer een mens. Echter, wanneer dit gebeurt komt het groots in het nieuws. Het gaat dan vaak om een situatie waarin de beer zich bedreigd heeft gevoeld (verdedigingsaanval) of wanneer de beer geleerd heeft mensen in verband te brengen met voedsel (voedselresten rond picnickplaatsen, kampeerterreinen, woonwijken) De betreffende beer heeft zijn natuurlijke angst voor mensen verloren en dan wordt deze potentieel gevaarlijk. Lees meer over wat wel en niet te doen in berenland op de engelstalige website van de auteur bear watching in Canada.

Zwarte beren – ursus americanus

Naar schatting leven er 440.000 zwarte beren in Canada, waarvan British Columbia de hoogste dichtheid kent met zo’n 120.000 tot 160.000 individuen. De zwarte beer komt in bijna alle delen van Canada voor m.u.v. noordelijk Nunavut, Prince Edward Island en de ‘prairies’ (zuid Alberta,zuid Saskatchewan en zuid Manitoba).

De naam suggereert dat zwarte beren altijd zwart zijn, dit is echter niet het geval. ‘Zwarte beer’ is een soort naam, net als grizzly beer en ijsbeer. De meeste zwarte beren zijn zwart, echter bruine zwarte beren en zelfs witte zwarte beren komen ook in Canada voor. Deze laatste wordt ook wel een ‘Kermode bear’ genoemd.

coastal-black-bear

Zwarte beer feiten
Gemiddeld gewicht:vrouwtjes 40-170 kg, mannetjes 60-250 kgGemiddelde afmeting mannetje: kop-staart lengte 160 cm, schofthoogte 90 cm
Levensverwachting: 18 jaar
Kleur: zwart, kaneel-bruin, bruin, wit / blond
leefwijze: solitair, m.u.v. een moeder met jongen
territorium grootte: sterk afhankelijk van voedsel aanbod
voortplanting: 1 x per 2-3 jaar, gemiddeld 2-4 jongen per worp.

Voornaamste voedselbron van de zwarte beer

Zwarte beren zijn alleseters. Ongeveer 85-90 % van hun dieet bestaat uit plantaardig materiaal, het overige bestaat uit zalm, insecten en aas. Zelden jaagt een zwarte beer op een prooi, dit wordt alleen waargenomen als een zwarte beer net uit winterslaap komt en er nog weinig voedselaanbod is. Een pas geboren jong van een hoefdier kan dan het slachtoffer worden.

Grizzly beren –ursus arctos

Naar schatting leven er 25.000 grizzly beren in Canada, waarvan zo’n 15.000 (2012) in British Columbia. De overige 10.000 grizzlies komen voor in de Yukon, Northwest Territories, zuid-west Nunavut, in de Rocky Mountains (west Alberta) en noord Manitoba.

Grizzly

Grizzly feiten

Gemiddeld gewicht:vrouwtjes 125-200 kg, mannetjes 180-360 kg
Gemiddelde afmeting mannetje: kop-staart lengte 180 cm, schofthoogte 100 cm
Levensverwachting: 15-20 jaar
Kleur: bruin-grijs
leefwijze: solitair, m.u.v. een moeder met jongen
territorium grootte: tot 4.000 km2, afhankelijk van voedsel aanbod
voortplanting: 1 x per 3-4 jaar, gemiddeld 2-4 jongen per worp.Slechts 50% overleeft het eerste levensjaar.

Voornaamste voedselbron van de grizzly

Grizzlyberen zijn alleseters. Zij eten grotendeels voedsel afkomstig van plantaardige oorsprong (60-85% van hun dieet) zoals jonge scheuten van grassen, bomen en struiken. Maar ook bol- en knolgewassen, plantenwortels en bosvruchten (bessen e.d) staan op het menu.
Zo’n 15-40 % van hun dieet is van dierlijke oorsprong zoals o.a.. zalm, insecten, pasgeboren kalfjes van het hert, de caribou en eland. Zo nu en danworden ook volwassen exemplaren van deze hoefdieren gepakt.

IJsberen – ursus maritimus

Naar schatting lever er wereldwijd 20.000-25.000 ijsberen, waarvan 13.000-15.000 in arctisch Canada. James Bay (zuid Hudson Bay) is het meest zuidelijk gelegen gedeelte waar Canadese ijsberen voorkomen.

IJsbeer feiten
Gemiddeld gewicht: vrouwtjes 150-300 kg, mannetjes 400-700 kg
Gemiddelde afmeting mannetje: kop-staart lengte 270 cm, schofthoogte 133 cm
Levensverwachting: 25 jaar
Kleur: wit / blond
leefwijze:solitair, m.u.v. een moeder met jongen
territorium grootte: sterk afhankelijk van voedsel aanbod
voortplanting: 1 x per 2-4 jaar, gemiddeld 2 jongen per worp.

Voornaamste voedselbron van de ijsbeer
Zeehonden. Echter indien weinig voedsel voorhanden is eten ijsberen ook plantendelen, eieren, vogels en zelfs caribou.
In tegenstelling tot grizzlyberen zijn ijsberen niet territotiaal

Dit artikel is geschreven door: Josette Prinsen

Josette woont sinds 2006 in British Columbia, Canada.In de zomer begeleidt zij comfortabele hotelreizen en actieve wandel- en kampeerreizen in West Canada.Tijdens de lange koude wintermaanden heeft Josette, samen met haar partner, als sledehonden gids gewerkt. Daarnaast heeft Josette een winterseizoen ‘up North’ gewerkt in een zogenaamd ‘rigcamp’ waar zij hongerige werklieden van een warme maaltijd voorzag.

Tegenwoordig brengen Josette en haar partner de winters in Nederland door.Zij werkt dan aan haar eigen websiteTour Guide Canada, praktische tips en informatie over reizen in Canada.Lees meer informatie over Josette op onze Auteurspagina.


NO COMMENTS